ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

WIELKI PIĄTEK

20:30– 21:15 – Bracia Naglewicz

21:15– 22:00 – M. Szyc, K. Fludra

WIELKA SOBOTA

8:00 – 9:00 – W. Król, K. Galiński

9:00 – 9:30 – Bracia Bartkowiak

9:30 – 10:00 – N. Nowak, M. Grzybowski

10:00 – 10:30 – F. Mendel, S. Idkowski

10:30 – 11:00 – Bracia Kuberaccy

11:00 – 12:00 – J. Buszkiewicz, J. Lehmann

12:00 – 12:30 – A. Frąckowiak, A. Dominiak

12:30 – 13:30 – J. Lewandowski, J. Kaźmierczak

13:30 – 14:00 – F. Kaźmierczak, J. Mydlarz

14:00 – 14:30 – A. Woźniczak, J. Faliszewski

14:30 – 15:00 – Bracia Suszka,

15:00 – 15:30 – S. Kozakiewicz, A. Bauer

15:30 – 16:00 – C. Dec, J. Cieślewicz  

16:00 – 17:00 – J. Iszkuło, M. Lester

17:00 – 18:00 – M. Gubański, W. Antoniak

18:00 – 19:00 – D. Jankowski, M. Żyto

19:00 – 19:30 – J. Urbaniak, I. Czarnecki

19:30-19:50 – J. Cepka, W. Zmuda

Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny, bez kołnierza.

Proszę zaznaczyć swoją obecność.

Święcenie potraw od g. od 13:00-14:30 i od 15:30-16:00 co pól godziny.

Ministrant KOŃCZĄCY adorację podaje księdzu wodę święconą.

WIELKI PIĄTEK – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ O GODZ. 19:00

Komentator: Tomasz Szyc

Ceremoniarz: Mateusz Lester

Asysta liturgiczna: M. GubańskiJ. Buszkiewicz

Mszał: Wojciech Król

Mikrofon: Krystian Galiński

I czytanie: Emilia Urbaniak

Psalm: Chór Tutti Santi

II czytanie: Łukasz Błaszyk

Pasja: Ks. Tomasz, W. Król (Ewangelista), J. Lehmann, K. Galiński

Modlit. powszechna: Ks. Tomasz

Krzyż: Bartosz Naglewicz

Świeczki: Wiktor Antoniak, J. Urbaniak

Turyfer: Maciej Szyc

Łódka: Jakub Faliszewski

Przygotowanie ołtarza: Łukasz Błaszyk, Dawid Jankowski, Jan Buszkiewicz

Kołatki: Szymon Naglewicz

Pateny: Ministranci młodsi

Ampułki II: Cyprian Dec

OBOWIĄZKOWA INSTRUKCJA LITURGICZNA

O GODZ. 17:30

ADORACJA

WIELKI CZWARTEK

20:30 – 21:30 – Bracia Naglewicz

WIELKI PIĄTEK

8:00 – 9:00 – M. Szyc, K. Fludra

9:00 – 10:00 – W. Król, J. Faliszewski

10:00 – 10:30 – C. Dec, A. Dominiak

10:30 – 11:00 – F. Mendel, S. Idkowski  

11:00 – 12:00 – Bracia Suszka

12:00 – 13:00 – J. Lewandowski, J. Kaźmierczak

13:00 – 14:00 – J. Buszkiewicz, J. Lehmann

14:00 – 14:30 – Bracia Kuberaccy

14:30 – 15:00 – St. Kozakiewicz, A. Bauer

15:00 – 15:30 – DROGA KRZYŻOWA

15:30 – 16:00 – F. Kaźmierczak, J. Cieślewicz

16:00 – 17:00 – J. Iszkuło, M. Lester

17:00 – 17:45 – W. Antoniak, M. Gubański

17:45 – 18:15 – W. Zmuda, J. Mydlarz

18:15 – 18:45 – J. Cepka, B. Kosierb

Adoracja ma miejsce na klęczniku w przygotowanej Ciemnicy. Na adorację zakładamy swój strój liturgiczny (albę lub komże), bez kołnierza.